Drama

Vores udgangspunkt vil altid være deltagernes kunnen og formåen, og formen er en blanding af teori og øvelser, hvor legelyst, frivillighed, kreativitet og humor er vigtige ingredienser. I vores undervisning får eleverne mulighed for at udforske teatrets verden og dets talrige kommunikationsformer. De får mulighed for at afprøve deres kreative evner og fantasi.

Med andre ord, vi ønsker at inspirere eleverne til at tage initiativ, skabe og udføre. Når man arbejder med drama, giver det en enestående mulighed for at styrke troen på sig selv og udvikle fantasien og kreativiteten. I arbejdet med drama er kroppen og stemmen de vigtigste redskaber - derfor er opvarmning altid et must.

Teatret inddrager følelser, sanser, koncentration, stemme og krop, og derfor vil disse elementer indgå i vores undervisning. Vi ser det som vores vigtigste opgave at guide og vejlede vores elever, så alle får flyttet deres grænser en lille smule i samspillet med leg. Drama hænger uvilkårligt sammen med leg.

Forældrehjælp

Teaterbøtten er en privat drevet non-profit forening, som er støttet af Helsingør Kommunes kulturudvalg. Teaterbøtten er 100% afhænging af forældrehjælp, hvilket betyder at man ikke kan drive foreningen uden forældrehjælp.

Dvs. det forpligter også forældrene at melde sit barn ind i Teaterbøtten. Man skal som minimun lægge 6 arbejdstimer i Bøtten pr. sæson til vores arrangementer.

Vores erfaring er at alle tror der er nok er nogle andre forældre som melder sig. Det er der ikke. Så meld jer til de diverse opgaver der kommer, så vores Bøtte børn får den bedste oplevelse.