4. – 6. klassetrin

Kolbøtten er sammen med Holdbøtten det mellemste hold i Teaterbøtten. På disse hold arbejder vi det første halve år med de redskaber, der er vigtige at udvikle og kende til i teaterverdenen.

Det første og vigtigste vi tager fat i, er at lave en masse lege og øvelser, som ryster holdet sammen. Vi fokuserer på, at eleverne lærer hinanden at kende, at de lærer underviserne at kende, og ikke mindst har vi fokus på at skabe et trygt rum, hvor man som person og som hold kan udvikle sig.

Herefter gennemgår vi forskellige forløb i løbet af sæsonen, hvor vi arbejder med kroppen, stemmen, følelser, improvisation, replikker m.m. Dette gør vi for, at eleverne føler sig trygge på en scene og udrustet med gode redskaber, når vi efter sommer går i gang med den store forestilling.

I Teaterbøtten er det vigtigt for os, at eleverne lærer en masse om teatrets og skuespillets verden. Men vigtigst af alt er det, at eleverne har det sjovt med undervisningen, at de får skabt en masse nye relationer, og at de mærker den specielle og unikke fællesskabsfølelse, man finder på et teaterhold.

Øvedag
Tirsdag

Øvetidspunkt
Kl. 16:30-18:30

Undervisere
Annika Jo Østerlund-Hansen
Anika Ulrike Lindström