Teaterbøtten er klar til sæson 2019/2020

Vi starter undervisningen igen den 19. og 20. august, og vi glæder os meget til at komme i gang igen.

Hold og undervisere

Underviserteamet består i år af Katinka, Cecilie, Kristian og Mie.

Holdstrukturen og øvetiderne til næste sæson bliver som følger:

Hold

Klassetrin

Dag

Kl.

Undervisere

Mælkebøtten

1. – 3.kl.

Mandag

16.00 – 18.00

Katinka & Cecilie

Holdbøtte

4. – 5. kl.

Mandag

18.00 – 20.00

Katinka & Cecilie

Kolbøtten

6. – 7. kl.

Tirsdag

16.00 – 18.00

Mie & Kristian

Malerbøtten

8. – 9. kl.

Tirsdag

18.00 – 20.00

Mie & Kristian

Årets aktiviteter

Vi er i fuld gang med at lave planen for årets aktiviteter, og allerede den 24. august skal nogle af vores bøttebørn være med til Sundtoldsmarkedet – kom og kig.

I efteråret skal alle hold lave forskellige dramalege og øvelser, og til foråret blænder vi igen op for vores store fælles forestilling. Vi starter så småt op med den til vores idédag – og vi skal selvfølgelig også have vores øveweekend med overnatning samt lave en masse andre spændende ting.

Hvis du har idéer eller ønsker til et kursus eller et forløb, er du altid meget velkommen til at maile eller sige det til din underviser.

Aktivitetsplanen kommer på hjemmesiden www.teaterboetten.dk og sendes ud på mail, så snart den er klar.

Generalforsamling

I vil snart modtage en indkaldelse til forældremøde og generalforsamling, som afholdes den 9. september kl. 19.30 – 21, så husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Informationer pr. mail, på hjemmesiden og på facebook forældregruppen

Al information om aktiviteter m.m. får I pr. mail. Det er derfor vigtigt, at I opdaterer jeres kontaktoplysninger og mailadresse i medlemssystemet– og gerne flere pr. familie, hvis I har brug for det.

Informationerne bliver også løbende lagt på hjemmesiden (www.teaterboetten.dk) og vores facebookgruppe (Teaterbøtten forældregruppe), så I kan følge med.

Hvis I har spørgsmål eller savner informationer, så tjek www.teaterboetten.dk. I er også velkomne til at maile til os.

Fototilladelse

Teaterbøtten er en forening med meget eksponering, og vi forventer generel tilladelse til at medlemmerne må filmes og fotograferes efter gældende etiske regler. Hvis man ikke ønsker dette, kan vi kontaktes på

Vi glæder os til at se jer alle til den nye sæson.

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen og Underviserne